Telersvereniging Xenia®

De Xenia® telers in Nederland, België zijn lid van de Telersvereniging Xenia (TVX). De vereniging heeft tot doel om voor de telers de afzet van de Xenia® te organiseren en hen te begeleiden in de teelt door kennisuitwisseling en teeltadviezen te geven.

Het bestuur van de TVX bestaat uit:

 • Voorzitter: Herman van Ingen
 • Penningmeester: Martijn Vogelaar
 • Secretaris: Kees van Ojen
 • Bestuurslid algemeen gangbare teelt: Fred van de Erve
 • Bestuurslid algemeen BIO-teelt: Hans Levels

De BIO-telers bespreken de specifieke thema’s de verbonden zijn aan de BIO-teelt in de BIO-commissie. 

Voor de controle op de afzet wordt er jaarlijks een afzetcontrole commissie gevormd bestaande uit twee onafhankelijke leden. Zij controleren de wijze waarop de uitbetaalprijzen tot stand zijn gekomen.

Jaarlijks wordt er in de najaars ALV het beleid en de begroting voor het komende jaar gepresenteerd en door de leden vastgesteld. Het bestuur zorgt ervoor dat het door de ALV goedgekeurde beleid wordt uitgevoerd. De uitvoering van dit beleid is uitbesteed aan Xenia Europa bv. In de voorjaars ALV wordt er verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de jaarrekening van het jaar ervoor en kan, indien dat nodig is, het lopende jaarplan bijgesteld worden.

Voor de uitvoering van het beleid van de TVX en het coördineren van de Europese afzet is Xenia Europa bv opgericht. TVX is de belangrijkste aandeelhouder van deze bv en kan zo mede het beleid bepalen.

Jaarplan

Gedurende het jaar kunnen de TVX leden het volgende van de vereniging verwachten:

 • 2 ALV’s
 • Periodieke nieuwsbrieven teelt
 • Snoeidemonstratie
 • Groeiregulatie bijeenkomst
 • Oogstbegeleiding en bepalen optimaal pluktijdstip
 • Protocol mechanische koeling
 • Protocol ULO koeling
 • Delen onderzoeksresultaten

Lid worden?

Telers die Oksana Xenia® willen planten en andere belangstellenden kunnen lid worden van de TVX. De contributie bedraagt per jaar € 300,- excl btw. Wilt u lid worden? Of wilt u eerst meer weten en bij een aantal TVX-leden en de boomkwekerij langs gaan om in de praktijk te zien en te horen wat er komt kijken bij het telen van Xenia® en het lidmaatschap van de TVX?

Lid worden